Fodslaw Jammerbugten 
er en lokalafdeling af den 
landsdækkende
 

"Vandreforeningen 
Fodslaw"

Bestyrelsen

Bestyrelsen efter valget i 2022

Formand

Kirsten Larsen

Tornegårdsvej 58

9440

Aabybro

2236 8194

kirstenlarsen51@sol.dk

Næstformand

Olfert Andreasen

Tranebærvej 23

9440

Aabybro

2174 0964

olfert.andreasen@mail.tele.dk

Kasserer

Jonna Madsen

Flegumvej 36

9460

Brovst

9823 2451

jotamadsen@gmail.com

 

 

Sekretær

Bente Schmidt

Gyvelvej 16

9460

Brovst

2243 6412

gyvelvej16@gmail.com

Best.medlem.

Margit Nielsen  

Skovparken 51

9440

Aabybro

2083 9154

margitjohnnielsen@hotmail.com

Best.medlem.

Margit Sørensen

Gustav Zimmersvej 11,

Nørre Halne

9430

Vadum

2281 5815

margitsoerensen@live.dk

Best.medlem.

Bruno Bergenstoff

Bøgevej 9

9690

Fjerritslev

4224 4006

bbto9690@gmail.com

Pressekontakt

Margit Sørensen

Gustav Zimmersvej 11,

Nørre Halne

9430

Vadum

2281 5815

margitsoerensen@live.dk

Webmaster
(udenfor bestyrelsen)

Oskar  Wrønding

Purkærvej 80

9490

Pandrup

3086 1000

ow@fodslaw-jammerbugten.dk

 

 

 

Årlig ordinær generalforsamling

Fodslaw Jammerbugten afholder hvert år sidst i januar ordinær generalforsamling. 

Dagsorden for Generalforsamling

Generalforsamlingen generelt: 
Her vælges for 2 år ad gangen hhv. 3 eller 4 medlemmer af bestyrelsen, som består af i alt 7 personer. 
Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Alle 5 for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og kasserer.

Lokalforeningens overordnede virke og formål er regelbundet gennem foreningens vedtægter. 
Disse er i hovedtræk fastsat af hovedforeningen, men kan på visse punkter reguleres såfremt et kvalificeret flertal i lokalforeningen måtte ønske det. 
Fodslaw-aktiviteter og -økonomi indenfor disse overordnede rammer vedtages løbende af den lokale bestyrelse. Dine synspunkter og ønsker til fodslaw bliver derfor bedst tilgodeset hvis du møder op og stemmer på dine foretrukne kandidater til bestyrelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Alt kan behandles, og vi opfordrer alle medlemmer til at møde op og give deres mening til kende.
Vær ikke nervøs for at møde op. Du bliver ikke valgt til noget som helst med mindre du selv er fuldt indforstået hermed.