Motionstursskema
Næste vandring
Om foreningen

Fodslaw Jammerbugten 
er en lokalafdeling af den 
landsdækkende
 

"Vandreforeningen 
Fodslaw"

Arkiv: Forårsmotion i maj 2002 


Nyudsprungne bøgetræer i Oksholm Skov.

Herunder kan du se hvordan turene gik i 2002....

BEMÆRK: "Grå datofelter" er fortid, og "Hvide datofelter" er fremtid! 

Dato
og tid

Vandreområde
og naturtype

Mødested 
og P-plads

Tirsdag

07. maj.

kl. 19.00

Mosen ved Moseby

Et spændende moseområde med gamle tørvegrave. Nu udlagt som rekreativt område vekslende med åbne vidder samt områder fint beplantet med løvtræer og buske, hvor mange netop nu springer ud.

Sådan gik det...

Flot vejr. Rigtig forårsvejr. Myggene var også i forårshumør. De sværmede rundt i store mængder uden dog at være særligt aggressive. 
Det skorter ikke på vandhuller i Mosen ved Moseby, så myggene har fine betingelser her.

Vi var en god 40-tyve deltagere denne første aftentur i maj. Vi er jo nu gået over til at motionerer på tirsdag aftener.

De første tilmeldinger til vores årlige regionsudflugt kom i hus, og mange følger efter i den kommende tid.

Vi fik også efterlyst hjælpere til den kommende Trane - Svinkløv March d.25 og 25. maj.

Parkeringspladsen i sydsiden af Rødhusvej ved indgangen til stisystemet i mosen. Ca. 500 meter vest for Moseby.


Sti langs sydkanten af mosen


Vandhul i mosen ved Moseby


Birkestamme i Mosen ved Moseby

Tirsdag

14. maj.

kl. 19.00

Oksholm Skov på Øland

Et spændende område med kuperet landskab. Vi skal denne aften nyde synet af de mange bøgetræer i deres friskgrønne forårsdragt. Vi har inviteret Fodslaw Ålborg med på turen.

Sådan gik det...

Der var trængsel i skolegården på Øland Skole denne aften. 

80 motionister var mødt frem for at deltage på aftenens tur i Oksholm Skov.

Vore fodslaw venner fra Ålborg doblede deltagerantallet op netop denne aften, idet vi havde inviteret til fællestur.

Dejligt at så mange havde taget imod tilbudet.

Vi fik med Herluf som førerhund en fin rundvisning i Oksholm Skov og omegn. Vejret hold sig pænt på den tørre side, og bl.a. de mere prægtige oplevelser var vel først og fremmest de flotte gamle bøgetræer, som var nyudsprungne og dannede et storslået lysegrønt tag over skovbunden, som i  visse dele af skoven bød på et fantastisk flot hvidt mylder af hvid-blomstrede skovløg.

Efter turen nød de mange veltilpasse deltagere kaffen og de friskbagte kager som Lis og Evy i fællesskab havde bagt til denne aften. 

Vi tog afsked med hinanden ved nitiden i forvisning om at succesen vil blive gentaget med modsat fortegn, idet Ålborg Fodslaw har inviteret os til genvisit på tur i Hammer Bakker d. 13. august 2002. Det glæder vi os til.

Parkering inde på Øland Skoles P-plads.

Skolen finder du inde midt i Hammershøj på Øland.


Oksholm Skov en aften i maj

 


Oksholm Skov en aften i maj

 


Oksholm Skov en aften i maj

 


Oksholm Skov en aften i maj

Tirsdag

21. maj.

kl. 19.00

Lille Norge Nord ved Saltum

Fredet område med kuperet terræn. Især kendetegnet ved de uberørte klitbakker som om sommeren er prydet med røde og hvide hybenroser. Vi nyder de flotte udsigter over Jammerbugten. Skøn natur.

Sådan gik det...

Dejlig aften. Flot og friskt vejr.

Vi blev 59 denne aften! Gik fra rastepladsen ved Lille Norge Nord ned gennem det fredede Lille Norges "lavlandsdel", gennem fåresluserne og via sti 18 snoede vi os gennem et begyndende forsytiablomstrende landskab ned mod yderste klitrække.

Lige før havet måtte vi lidt opad idet sidste klitrække skulle forceres. 

Da øjnene kom på højde med klittoppen fik vi det dejligste udsyn over et meget roligt Vesterhav, som stod smukt i lyset og tilbød et flot udsyn viden om på en dag hvor østenvinden lagde en stor dæmper på den ellers så iltre brænding i havstokken.

Helt ned til vandkanten måtte vi. Solen gnistrede i vandkrusningerne. Vi samlede flokken og gik videre mod nord og igen ind over forreste klitrække og videre op mod en af 2. Verdenskrigs tyske efterladenskaber: Radarbunkeren på toppen af kystlinien ved grænsen mellem Bredbjerg og Kettrup bjerge.

Her hold vi en velfortjent pause, idet opstigningen "trak søm ud". De sku' lige bankes ind igen.

Videre hjem gennem det smukke plantagelandskab ad sti 17 ind over højderyggen i Lille Norge, hvorfra vi denne aften kunne se til Bulbjerg i det fjerne.

Vel ankommet i mål gled den sædvanlige "ugens bedste kaffe" ned i passende slurke, alt mens den kommende weekends store arrangement med Trane March og Svinkløvmarch blev flittigt vendt og drejet og aftalt.

Også holdlisten til årets regionsudflugt blev flittigt studeret og navnerækken voksede også denne aften.

Sluttelig gik det hjemad i den smukke aftensol.

Fra Saltum køres ad Ejerstedvej og ad Kordalsvej. Følg vejskiltet til Ll. Norge Nord. P ved indgangen til Ll. Norge.

 

Tirsdag

28. maj.

kl. 19.00

Dybdalen i De blå Bjerge.

Vi skal denne aften på tur i den vestlige del af den gamle kystskrænt i De blå Bjerge. Aurikeldalen skal have besøg, idet vi håber at se auriklerne blomstre. Kuperet terræn med flotte udsigter.

Herefter går vi over til sommermotion. 
Programmet kommer snart.

P-plads vest for Lerup Kirke. Ikke lige foran kirken, da der kan være kirkelige aktiviteter vi ikke ønsker at forstyrre.
Hele perioden

For alle ture gælder:

Ovenpå sådan en herlig travetur i gode venners lag nyder vi ”ugens bedste kaffe og kage”.

Overskuddet fra kaffe-salget går til diverse medlemsarrangementer.

Turstederne er udvalgt under hensyntagen til naturskønhed og parkeringsmulighed for op til 60 deltagere pr gang.